RESTORANI I UGOSTITELJSTVO - BUDVA
Restoran Zeleni Gaj Budva
Tel: +382(0) 69 259 515
Adresa: Šetalište "Slovenska obala", 85310 Budva, Montenegro
RESTORANI U BUDVI  -  UGOSTITELJSKI OBJEKTI BUDVA
Black IRIS Caffe, Budva, Montenegro
Mediteranska,TQ Plaza, 85310 Budva
Menadžer : Dejan Pantić
Tel: 078 119 530
ZELENI GAJ BUDVA
BLACK IRIS CAFFE BUDVA