Diplomirani pianist, pedagog Nataša Tomović specijalizovana za predavanje časova klavira sa iskustvom predavača u nižim i srednjim muzičkim školama kao i na Muzičkoj Akademiji. Pored časova klavira , priprema za prijemne i druge ispite. Daje časove klavira svim uzrastima - djeci, srednjoškolcima i odraslima.

Obrazovanje i radno iskustvo:

Srednja Muzička škola ''Vida Matjan''- Kotor. Instrumentalni odsjek za klavir, Muzička Akademija Podgorica - klasa prof. Vladimir Bočkarjov.
Specijalizacija za kamernu muziku na Akademiji umetnosti Beograd - klasa prof. Olivera Đurđević.
Više od dvije decenije radnog iskustva u državnim školskim ustanovama i privatnim časovima.

Nagrade i priznanja:

Najveća nagrada sa učenikom na međunarodnom takmičenju ''Davorin Jenko''-u  C  kategoriji(srednja škola) I nagrada-98,27 bodova.              
 
Međunarodna takmičenja

Na međunarodnom takmičenju ''Petar Konjovic'' u B kategoriji (srednja škola) II nagrada  (napomena - na ovom takmičenju se dodijeljuje jedna I, jedna II i jedna III nagrada!)
Na Međunarodnom takmičenju u Barleti, Šopenovom konkursu u Podgorici,kao i na desetine Specijalnih (100 bodova) i Zlatnih nagrada na Državnom takmičenju.

KONTAKT TELEFON: +382 67 828 883


© Copyright MONTENEGRO BIZNIS PODGORICA
NASTAVA KLAVIRA CRNA GORA
Nastava klavira
Broj telefona: +382 67 828 883
E-mail adresa: n.tomovic40@gmail.com