SIMM inženjering je firma koja se prvenstveno bavi planiranjem i projektovanjem saobraćajnica.

Firma posjeduje sledeće licence:


- Licenca za izradu planskih dokumenata iz oblasti saobraćaja;
- Licenca za izradu građevinskih projekata za objekte iz oblasti saobraćaja, za izradu projekata uredjenja terena i za izradu dijela 

- Licenca za izvođenje gradjevinski i građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja.SIMM inženjering je, između ostalog, uradio i Generalne projekte Jadransko-Jonskog autoputa na cijeloj dužini prolaska kroz Crnu Goru,
dionicu autoputa Farmaci-Smokovac (obilaznica Podgorice), i dionicu autoputa Mateševo-Andrijevica.

Ukupna dužina Jadransko-Jonskog autoputa (kroz Crnu Goru) i autoputa Bar-Boljare iznosi oko 250km (12,21km je zajednička dionica dva autoputa)
a projektima SIMM inženjeringa ukupno je obuhvaćeno oko 136 km.
SIMM inženjering je, osim projekata saobraćajnica, uradio i Glavni projekat fudbalskog stadiona sa 8 atletskih staza u Danilovgradu, više projekata otvorenih sportskih terena, kao i projekat heliodroma u Pljevljima.

SIMM inženjering je jedan od obrađivača Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare i Detaljnog prostornog plana Jadransko-jonskog autoputa (izrada u toku).

Predstavnici SIMM inženjeringa, kao odgovorni planeri za fazu saobraćaja, učestvovali su u izradi velikog broja planova, među kojima je i Prostorni plan Crne Gore.

Ul. Ivana Milutinovica br. 19, Podgorica
tel/fax : +38220244202

e-mail: simm@t-com.me
.
SIMM INŽENJERING  PODGORICA  TEL: +382 20 244 202
www.biznissajt.me
REFERENCE
elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu za objekte saobraćaja;